PHP Classes

File: README.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger   CompareFile   README.md   Download  
File: README.md
Role: Documentation
Content type: text/markdown
Description: Documentation
Class: CompareFile
Compare a file with other files in a directory
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 519 bytes
 

Contents

Class file image Download

CompareFile

Porównywanie plików.

Porównuje przypisany folder z plikami w ?rodku z przypisanym plikiem tekstowym.

Porównuje pliki z wybranego folderu z plikiem tekstowym, zawieraj?cym podan? ?cie?k? do pliku. Pliki nie znajduj?ce si? na li?cie usuwa z podanego folderu.

ustawienie parametru 0 usu? pliki wskazane w pliku tekstowym, usuwa tylko te pliki wskazane w pliku tekstowym

ustawienie parametru 1 zachowaj pliki wskazane w pliku tekstowym, usuwa wszystkie oprócz tych w pliku tekstowym